Barokový kostol postavený koncom 17. storočia na starších základoch, upravovaný v roku 1802. Jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbyériom, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a predstavanou vežou zaklenutý pruskými klenbami a konchou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)