Kostol Panny Márie Snežnej, postavený na mieste pôvodného gotického kostola v r. 1872-1875. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom sanktuária a vstavanou vežou. Sanktuárium je zaklenuté valenou klenbou, loď má drevený sedlový strop. Fasáda kostola dekoratívne rytmizovaná príporami. Veža zastrešená ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)