Pôvodne augustiniánsky ranogotický kostol založený spolu s kláštorom asi v roku 1330. V roku 1716 zbarokizovaný, opravovaný v roku 1813 po zemetrasení a rozšírený v roku 1843. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Loď je zaklenutá troma poľami lomenej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)