Tolerančný barokovo-klasicistický kostol z roku 1787 bez veže. Má sieňový polkruhovo zakončený priestor preklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)