Pôvodne gotický kostol postavený okolo roku 1280 na mieste staršej kaplnky, v priebehu 2. polovice 15. storočia goticky rozšírený a zaklenutý, v 18. storočí zbarokizovaný, po požiari v roku 1883 obnovený až v roku 1903, generálne opravený a regotizovaný v roku 1940.  Posledné úpravy stavby realizované v rokoch 1940-1943 podľa projektu arch. M. M. Harminca a J. Záchenského. Pôvodne jednoloďový kostol bol pri prvej gotickej prestavbe rozšírený o presbytérium, pri druhej gotickej prestavbe o bočné lode, čím vznikol trojloďový pseudobazilikálny priestor  s oktogonálne uzavretým presbytériom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)