Pôvodne gotický kostol z poslednej tretiny 13. storočia s neskoršími prístavbami a úpravami realizovanými v rokoch 1897 a 1912. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria. V presbytériu pôvodná gotická krížová klenba, v obdĺžnikovej lodi drevený kazetový strop z roku 1912.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)