Kostol z roku 1951 postavený na mieste pôvodného gotického zo začiatku 14. storočia, ktorý bol vážne poškodený v roku 1940. Zachovala sa iba veža, ktorú ešte v 17. storočí renesančne prestavali do dnešnej podoby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)