Klasicistický kostol z rokov 1769 – 1770, renovovaný v rokoch 1893, 1923 a 1941. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou opakuje v pôdoryse barokovú schému priestorov krytých pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)