Kostol nad obcou na vŕšku, neskoro gotický, ranorenesančný, z prvej polovice 16. storočia, upravovaný v 17. a 20. storočí. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením sanktuária. Sanktuárium i loď sú rovnakej šírky, zaklenuté renesančnou valenou klenbou s lunetami, na ktorej je štuková sieť s obrazcami uprostred. Sakristia a kaplnka na severnej strane zaklenuté krížovou klenbou. Hladká fasáda. Na vonkajšom plášti uzáveru sanktuária oporné piliere. Vtiahnutá bloková veža zastrešená ihlancom. Dva gotické portály so skosenou hranou, z nich portál vedúci do sakristie, má pôvodné gotické okutie na verajách.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Píšťalový organ nebol zistený ani v budove Katolíckeho domu (pri kostole).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)