Kostol postavený v roku 1782, obnovený v roku 1935. Jednoloďová stavba so štvorcovým segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium zaklenuté českou plackou, loď pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)