Kostol postavený v rokoch 1808 – 1809, veža pristavaná okolo roku 1890. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého vejárovou klenbou. V lodi bola použitá valená klenba.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)