Kostol postavený v r. 1753 – 1754 spolu s jezuitským misijným domom v barokovom slohu. Misijný dom bol po požiari čiastočne zbúraný a prestavaný. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovo uzavretým sanktuáriom a vstavanou vežou. Sakristia je v osi kostola za sanktuáriom. Sanktuárium je zaklenuté českou plackou, loď s dvoma poľami pruskej klenby. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)