Neskorobarokovo-klasicistická budova, postavená v druhej polovici 18. storočia, s hlavnou fasádou do Hradnej ulice. Hlavná fasáda je poschodová, má štítom zakončený stredný portálový rizalit a dva bočné rizality s atikovou štítovou nadstavbou, zdobenou vázami. Kaplnka obdĺžnikového tvaru má na jednej užšej stene oltár a oproti nemu malý chór s organom. Na strope je nástenná maľba.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)