Pôvodne románsky kostol z 11. storočia je jednoloďová stavba s podkovovitou apsidou. V prvej polovici 14. storočia bol rozšírený o gotický jednoloďový tzv. Horný kostol a v 17. storočí o tzv. Dolný kostol, samostatný ranobarokový priestor situovaný nižšie ako Horný kostol, s ktorým je spojený širokým schodiskom. Organ sa nachádza na chóre oproti hlavnému oltáru v tzv. Hornom kostole.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)