Stavba postavená 1910.

Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom a predstavanou vysokou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou, pravdepodobne drevenou, na ktorej sú naznačené rebrá, vyhotovené z dreva.

História organov v objekte

Na chóre sa nachádza aj jednomanuálová harmónium: MATTH. BAUER / WIEN.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)