Stavba postavená v 13. storočí.

Kostol, pôvodne gotický, spomínaný r. 1506; koncom 17. storočia obnovený a pri stavbe barokového kláštora nazarénov r. 1765 upravený. Pri prestavbe r. 1878 radikálne neorománsky prefasádovaný. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom sanktuária, transeptom a prístavbami sakristie a severnej kaplnky. Sanktuárium a transept zaklenuté valenou klenbou, loď a kaplnka lunetovou klenbou. V strednej osi je neorománsky upravená veža s ihlancom.

V súčasnosti kostol spravujú verbisti.

História organov v objekte

V centrálnej kaplnke kalvárie nebol zistený píšťalový organ.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)