Stavba postavená 1999.

Nový monumentálny kostol bazilkálneho typu, v priečelí s dvojicou veží. Na pravej strane kostola pristavaný priestor pripomínajúci priestor sanktuária starého kostola, v ktorom je sústredené cennejšie zariadenia zo starého kostola (bez organa).

V súčasnosti je do blízkosti nového kostola prenesené aj staré gotické sanktuárium starého kostola (nezariadené). Starý kostol bol kvôli ťažbe uhlia zbúraný.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)