Stavba postavená pol. 14. stor..

Pôvodne gotický kostol. V polovici 18. storočia bol barokizovaný. Opravili ho v roku 1896 a po roku 1946. Presbytérium a obvodové múry pochádzajú z polovice 14. storočia, klenba v presbytériu je z druhej polovice 14. storočia. Baroková úprava lode a jej zaklenutie sú z druhej polovice 18. storočia. Ide o jednoloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom, s pristavanou sakristiou a so vstavanou vežou. Presbytérium má jedno pole krížovej rebrovej klenby, loď valenú klenbu s lunetami. Fasády sú členené opornými piliermi a lizénami. Veža je zakončená barokovou baňou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)