Barokovo-klasicistický objekt, postavený v roku 1784, reštaurovaný roku 1845 a koncom 19. storočia. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom sanktuária, pristavanou polygonálnou sakristiou (polygonálne riešenie je len na fasádach, znútra ide o segmentové uzávery) a do štítového priečelia vstavanou vežou. Pruské klenby, ich medziklenbové pásy dosadajú na zuborezom opatrené rímsové hlavice pilastrov. Na  západnej strane interiéru klasicistická drevené empora s parapetom zdobeným festónmi, jej murovaná zadná stena sa v šírke organovej skrine arkádovito otvára do priestoru pod vežou. Na širokej frontálnej stene veľký plochý výklenok, v ktorom je umiestnený portál a malé okienko. Frontálna stena zakončená trojhranným štítom. Za ňou stojí veža, zakončená terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá baroková laternová kupola. 

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)