Pôvodne renesančná stavba z 2. polovice 16. storočia so sieňovým priestorom a bočnou vežou, v roku 1712 rozšírená polkruhovo zakončeným presbytériom, bočnou kaplnkou a pripojením podvežia ako druhej bočnej kaplnky k priestoru lode. Roku 1757 kostol obnovili a prefasádovali. Obe kaplnky sú v jednej osi a tvoria zdanlivý transept. Priestor presbytéria a oboch kaplniek je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, v lodi sú tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)