Stavba postavená 1968.

Malý kostol bez chóru. Kostol sa v súčasnosti (2001) rozširuje o sakristiu a vežu. Do r. 1968 bola v obci len zvonica.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)