Stavba postavená 1795.

Jednoloďový kostol s vežou nad hlavným vchodom, veža dokončená roku 1909.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)