Stavba postavená 1753.

Kostol sv. Anny, barokový z roku 1770 s neskoršími úpravami. Jednoloďová stavba so segmentovito zakončeným sanktuáriom zaklenutým pruskou klenbou; loď má tiež pruské klenby. Sakristia a priestor pod vežou zaklenuté plackou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)