Z pôvodne ranogotickej stavby z obdobia tesne po polovici 13. storočia sa zachovala veža a múry lode. Sanktuárium a klenba lode pochádzajú z 15. storočia, keď bol kostol zaklenutý na dva stredné polygonálne piliere, čím vznikol pseudohalový dvojloďový priestor. Sanktuárium s polygonálnym uzáverom je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, rebrá sa zasekávalú do steny bez prípor. Na severnej stene saktuária je gotické výklenkové pastofórium.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)