Kostol klasicistický, z r. 1777, úprava priečelí v r. 1897. Sieňový priestor s plytkou oltárnou konchou a stenovými piliermi, na hlaviciach ktorých spočíva pruská klenba. Na volútovom štítovom priečelí vstupný portál s vytesaným letopočtom 1777.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)