Pôvodne gotický kostol stavaný v poslednej tretine 13. storočia, prestavaný koncom 14. a začiatkom 15. storočia. Na konci 16. storočia preklenutá loď (1590), pristavané bočné kaplnky (1570 a 1584) a veža (1576). Opravy a úpravy v 2. polovici 18. storočia a v rokoch 1895, 1900 a 1923. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, predstavanou vežou a bočnými kaplnkami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)