Moderná stavba z rokov 1939-1940 podľa projektu J. Hlavaja postavená na mieste zbúraného tolerančného kostola z roku 1784.

História organov v objekte

Už štyri roky po postavení tolerančného chrámu, v roku 1788, si cirkevný zbor zadovážil nový organ z dielne rožňavského organára Jána Fábryho za 195 zlatých (ABRAHÁM, Martin: Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Liptovskom Petre. (strojopis) Liptovský Peter, 1982. s. 35). V 19. storočí bol inštalovaný nový nástroj z dielne Martina Šašku, ktorý bol prenesený aj do novopostaveného súčasného chrámu na začiatku 40. rokov 20. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)