Kostol s klasicistickou úpravou fasád zo začiatku 19. storočia, opravený v roku 1947. Pozdĺžna stavba na renesančno-barokovom pôdoryse s oblým uzáverom a masívnou vežou krytou vysokým ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)