Kostol a kláštor piaristov, stavba započatá r. 1666, kostol dokončený pod vedením rehoľného staviteľa P. Hangkeho v r. 1740 – 1753, vnútorné zaradenie z r. 1740 – 1765. V rokoch 1864 – 1865 opravený.  Jednoloďový pozdĺžny kostol s polygonálnym presbytériom, zaklenutým kopulou a s bočnými kaplnkami na spôsob kostola Il Gesu v Ríme. Loď má valenú klenbu s lunetami, ktorá dosadá na silne vystupujúcu rímsu vtiahnutých pilierov. Hlavná fasáda členená pilastrami, zakončená štítom, do ktorého je vstavaná veža. Na štítovom priečelí v nikách sochy sv. Šebastiána a sv. Rocha a reliéf Najsvätejšej Trojice od D. Stanettiho. Nad bočným vchodom socha Patrónky Hungárie z 18. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)