Klasicistický kostol z roku 1837. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)