Kostol sv. Jána Krstiteľa (kat.), klasicistický s retardovanými barokovými prvkami, postavený v rokoch 1774 – 1790. Jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom. Celý priestor zaklenutý troma poľami pruskej klenby dosadajúcej na rímsy pilastrov. Vtiahnuté piliere s pilastrami vytvárajú konkávno-konvexnú modeláciu vnútorného priestoru. Na západnej strane lode organová empora na pilieroch, podklenutá českými plackami. Trojposchodová predstavaná veža s barokovou laternovou baňou situovaná do volútového štítového priečelia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)