História organov v objekte

V kostole sa nachádzajú zvyšky pozitívu s ušnicovou a akantovou ornamentikou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)