Stavba postavená 1772.

Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1772. Rozšírený vežou bol v roku 1839. Reštaurovali ho v roku 1949 a 1954. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom a západnou emporou. Exteriér je členený lizénami a vstavanou vežou, spojenou so šírkou lode polštítmi po oboch stranách. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci stavbu veže.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)