Kostol barokový s klasicistickou úpravou, postavený v r. 1719, upravený koncom 18. storočia. V 19. a začiatkom 20. storočia niekoľko krát opravený. Jednoloďová stavba so sanktuáriom s polygonálnym uzáverom, zaklenutá valenou klenbou s lunetami a krížovou klenbou. Predstavaná veža s podstrešnou terčíkovou rímsou a zvonovitou prilbou. Prilba je zakončená valcovitou slepou laternou.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)