Kostol z roku 1825, prestavaný začiatkom 20. storočia v pseudogotickom slohu, zmodernizovaný v rokoch 1922 a 1935. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)