Rokoková stavba, postavená v roku 1770 z podnetu jasovského opáta A. Sauberera. Pravdepodobne dielo staviteľa A. Salzgebera z Košíc. Jednoloďová stavba s polygonálnym zakončením presbytéria a pristavanou sakristiou, zaklenutá krížovými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)