Pôvodne gotický kostol dal postaviť okolo roku 1215 uhorský kráľ Ondrej II. Pred rokom 1621 bol zničený, roku 1634 reštaurovaný, v rokoch 1740 – 1741 a 1890 renovovaný. V roku 1890 postavená nová loď a zmenená orientácia kostola. Jednoloďový pozdĺžny priestor s presbytériom s rovným uzáverom (pôv. loďou) a vežou postavenou na osi kostola za presbytériom. Presbytérium má dve polia krížovej klenby so štukovými obrazcami na temene, nová loď zaklenutá troma poľami krížovej klenby s medzipásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)