Farský kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, gotický, postavený začiatkom 14. storočia, po požiari r. 1461 znovubudovaný (1484 – 1518) v duchu neskorej gotiky a renesancie. R. 1523 doplnený chórom, r. 1537 upravili vežu. Po požiari r. 1863 prikročili k renovácii kostola. Z pôvodne jednoloďového kostola prvej stavby vznikol pri neskorogotickej obnove prístavbou južnej a severnej lode trojloďový priestor. Veža pochádza v jadre z prvej stavby. Trojloďový gotický priestor s dlhým, polygonálne uzavretým saktuáriom a predstavanou západnou vežou. Bočné lode sú od hlavnej oddelené vysokými lomenými arkádami, ktoré vznikli vybúraním pôvodného obvodového múru prvej stavby. Sanktuárium zaklenuté krížovými rebrovými klenbami, rebrá majú oblú profiláciu s vyžľabením a dosadajú na listové konzoly. Na východnej a južnej strane sanktuária sú gotické okná s pôvodnými kružbami.  Hlavná loď má bohatú hviezdicovú pretínavú klenbu s dva razy vyžľabenými rebrami, ktoré dosadajú do steny pretínaním prútov alebo ostruhových, kružbových, erbových a figurálnych konzol. V bočných lodiach sú klenby najrozmanitejších druhov, a to v každom klenbovom poli iné (hviezdicová, obkročná, sieťová) s typickým pretínaním rebier. V hlavnej lodi je široký, neskorogotický chór, dokončený r. 1523. Na parapete chóru bohatý motív zo slepých kružieb.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)