Klasicistická stavba typu tolerančných chrámov bez veže, postavená v rokoch 1796 – 1802 pre potreby nemeckých a maďarských evanjelikov. Sieňový priestor s oblým uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou a v oltárnom priestore konchou.

Objekt je v súčasnosti využívaný ako sklad.

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)