Na mieste súčasného farského kostola stál do prvej polovice 18. storočia kostol drevený, gotický, ktorý bol zasvätený Panne Márii, Kráľovnej anjelov. V roku 1732 sa medzevský rodák, sedmohradský biskup, barón Gregorius Sorger, rozhodol dať na rovnakom mieste postaviť nový kostol. Posvätený mal byť samotným biskupom Sorgerom o tri roky neskôr. Pikantériou je, že biskup kostol odmietol posvätiť, pretože zámenou architektonických plánov došlo k tomu, že v Medzeve bol postavený iný kostol než bol plánovaný. Kostol prešiel významnou obnovou po požiari v roku 1892, ktorú financoval rodák, úspešný podnikateľ, Theodor Kundtz. V rámci tejto obnovy vznikol aj nástroj firmy Angster József, s opusovým číslom 162. Počas pôsobenia farára Antona Schoberwaltera (1904 – 1929) sa pristúpilo k oprave a ladeniu nástroja, ktoré vykonala firma Guna Gyula – továreň na organ a harmonie z Prešova. V rámci opravy bolo vymenených 27 píšťal z cínového plechu a pokovaných hliníkom a bronzom. Okrem toho prebehla oprava manuálu, čistenie a ladenie. V roku 1930 začala veľká obnova kostola, ktorú zavŕšila slávnostná konsekrácia v roku 1932, ktorú vykonal košický apoštolský administrátor Mons. Jozef Čársky. Posledná obnova prebehla v 90. rokoch 20. storočia. Týkala sa predovšetkým úpravy a aktualizácie bohoslužobného priestoru. Jej zavŕšením bola konsekrácia oltára, ktorú vykonal košický biskup Mons. Alojz Tkáč.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)