Tolerančný kostol postavený v roku 1784, v roku 1863 rozšírený o presbytérium a vežu, ktorá po vojnovom poškodení bola nahradená novou z roku 1951.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)