Kostol gotický, postavený v druhej polovici 14. storočia na mieste staršieho kostola spomínaného r. 1244. V druhej tretine 15. storočia bol kostol rozšírený južnou kaplnkou. Renesenčne upravený r. 1530, opravený po r. 1640 a opäť upravený v prvej štvrtine 18. storočia. Jednoloďový kostol s polygonálne uzavretým sanktuáriom a predstavanou vežou. Sanktuárium a loď sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. V južnej kaplnke sa zachovala pôvodná gotická rebrová krížová klenba. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

História organov v objekte

Informácie o nastarších organoch v r. kat. kostole v Bojniciach zatiaľ chýbajú. V 20. rokoch 20. storočia sem premiestnili dvojmanuálový, 11-registrový organ z Klariského kostola v Bratislave. Organ postavil bratislavský organár Anton Schönhofer v r. 1895 a až do r. 1986 bol v Bojniciach. Potom ho predali do r. kat. kostola v Tesárskych Mlyňanoch, kde sa nachádza aj v súčasnosti, i keď v nehrateľnom stave.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)