Evanjelický kostol bol postavený r. 1796 ako tolerančný, bez veže, v klasicistickom slohu s retardovanými prvkami baroka. Sieňová stavba s obiehajúcou pilierovou emporou, má polygonálny oltárny uzáver a je zaklenutá pruskými klenbami. V 20. rokoch 20. storočia pristavali ku kostolu modernú, samostatne stojacu vežu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)