Barokovo-klasicistický kostol z roku 1785, bez veže. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom zaklenutým konchou, v sieni dve polia pruskej klenby a v strede česká placka. Nad vstupom murovaná stĺpová empora podklenutá tromi českými plackami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)