Kaplnka klasicistická, postavená začiatkom 19. storočia. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom, zaklenutá pruskou klenbou. Fasáda hladká. Vtiahnutá veža zastrešená kupolou. Kaplnka už nestojí na svojom pôvodnom mieste, kvôli rozširovaniu cesty bola o niekoľko metrov preložená (pravdepodobne r. 1989).

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)