Kostol pristavaný podľa projektov arch. Br. Štorma v r. 1938 k južnej strane gotického Kostola sv. Heleny.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)