Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1823, renovovaný v roku 1926. Baroková dispozícia jednoloďového priestoru so segmentovým zakončením presbytéria zaklenutého valenou klenbou a jedným poľom placky. Loď je zaklenutá dvoma poľami placky.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)