Pôvodne gotický kostol, postavený v druhej polovici 14. storočia, bol upravený v druhej polovici 17. storočia a v r. 1772. Obnovený bol r. 1928. Zachovalo sa gotické sanktuárium. Gotické dvojlodie zaklenuté na stredné stĺpy v druhej polovici 17. storočia znovu zaklenuli tromi poľami krížovej klenby s medziklenbovými pásmi a bola predstavaná západná veža. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, s predstavanou vežou s mohutnými podperami, sakristiou, kaplnkou a malou predsieňou. Organová skriňa je situovaná na murovaný západný organový chór, oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)