Stavba postavená 1911.

Neobarokový kostol s klasicistickými prvkami a neogotickým ihlanom na veži. Pri stavbe sa čiastočne použili základy a časť veže starého kostola, pochádzajúceho z roku 1799. Ide o jednoloďový priestor s presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasády a veža sú členené lizénovými rámami. V hornej časti veže sú polkruhovo zakončené zvukové okná so šambránou a na nárožných pilastroch položená terčíková podstrešná rímsa.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)