Pôvodne ranogotický kostol z čias okolo roku 1310, neskôr upravovaný. Loď bola po roku 1615 znovu zaklenutá a stavba rozšírená bočnou severnou kaplnkou. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, severnou kaplnkou a vstavanou vežou. V presbytériu gotická krížová rebrová klenba, v lodi renesančná valená klenba s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)